• Történelem

    A brazil császárság

    Bizonyára sokakat meglepetésként ér a tény, hogy Brazília egykor császárság volt. Pedig igaz! Mai postunk ennek az érdekes államalakulatnak a történetével foglalkozik. Brazília területe az 1494-es tordessillasi szerződés értelmében került portugál fennhatóság alá, és gyarmati státusát megtartotta egészen 1815-ig, amikor is a Portugál Birodalomban Portugália egyenrangú társa lett jogilag. Ez a helyzet úgy alakult ki, hogy a portugál régens, János herceg (míves anyanyelvén: Dom João de Bragança) a napóleoni háborúk miatt 1808-ban áttette birodalma székhelyét Rió de Janeiroba. Az udvar és a hivatalok áttelepülésével a főváros és az ország is gyorsan fejlődött, különleges előjogokat élvezett, és János herceg így alapította meg Portugália, Brazília és Algarve Egyesült Királyságát 1815-ben. (Igen, ekkor…