• Történelem

    A Nemzeti dal első fogalmazványa

    A “Nemzeti dal”-t 1848. márczius 13-án irta Petőfi Pesten, az ifjuság által, márczius 19-én, a Rákos mezején tartandó nagy demonstrátio reform-lakomára, melyen az egyetemi ifjúság a néppel együtt, – franczia mintára, – a “haladás útját” akarták megjelölni. A körülmények azonban másként alakultak és a Nemzeti dal már márczius 15-én, mint a szabad sajtó első terméke került ki a Landerer és Heckenast-féle nyomdából. Az eredeti érdekes kézirat jelenleg a Petőfi-Társaság tulajdonában van. Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben, 1905.