Történelem

Magyar bakák a Nagy Háborúban

Kajon Árpád által küldött, érdekes, első világháborús fotókat láthattok ma. Kértem, hogy mutassa be magát nektek, ő következőket írta:

„38 éves informatikus vagyok. A hadtörténelem és haditechnika már gyerekkorom óta érdekel, de ez általában kimerült mindenféle ismereterjesztő és szakkönyvek olvasásával a témában. Az első világháborúval feleségem nagypapája révén kerültem közelebbi kapcsolatba, aki fiatal tisztként végigharcolta a Nagy Háborút a cs. és kir. 83. gyalogezredben. Miközben az ő történetét kutattam, elkezdett jobban érdekelni az első világháború és az azt megelőző korszak. Tetszettek a korabeli fényképek és kb 6-7 éve, apránként elkezdtem gyűjteni azokat. A képek aztán rengeteg kérdést felvetettek, ki van rajtuk, milyen egyenruhát vagy felszerelést viselnek, hol vannak, mi történt ott, stb. Így aztán szép apránként beleástam magam a korszak szakirodalmába, illetve egyes témákban kisebb levéltári kutatásokat is végeztem illetve végzek.”

001.jpg

A 15. gyaloghadosztály egyik lőszerszállító oszlopának katonái fürdőznek egy folyóban 1915 októberében az orosz fronton. A hadosztály csapatai ekkor Buczacz-tól délre, a Strypa keleti partjánál voltak állásban.

002.jpg

Legénységi kantin billiárdasztallal. Valószínűleg a karambol valamelyik változatát játszhatják. IV. Károly és Zita képe alapján már a háború második felében járhatunk.

003.jpg

98 M. kötött megfigyelő léggömb felbocsátása. A léggömböket elsősorban felderítésre és tüzérségi megfigyelésre használták.

004.jpg

Szépen megterített tiszti vagy altiszti étkezde ebéd előtt.

005.jpg

Szövetségesek kártyapartija. Ülő alakok balról-jobbra: török katona, török tiszt (osztrák-magyar tábori sapkában), monarchiás katona (török fezben) és meg egy osztrák-magyar katona lovassági sapkában.

006.jpg

Fiatal nő kedvese egyenruhájában, Szatmáron.

007.jpg

Katonák elesett bajtársuk sírját ássák egy tábori lelkész felügyelete mellett. Közvetlenül a katonák mögött egy friss sír látható, hátrébb pedig jó további hóval fedett sírok sorakoznak.

008.jpg

„Egy vidám este” az eredeti felirat szerint. A képen (balról-jobbra) Möller Károly vezérkari alezredes, a 65. gyalogezred parancsnoka, Gombos Mihály vezérőrnagy a 29. gyalogdandár és Markovits Kálmán huszár ezredes, a 30. gyalogdandár parancsnoka mulat tisztjeikkel 1917. szeptember 10-én Hollósarkán (ma Capu Corbului, Románia).

009.jpg

Gyalogosok mutatják be az előírásszerűen kiépített lövészárok használatát. Magának a lövészároknak az alja a kép bal alsó részén látszik, balról a harmadik katona lába alatt. A katonák egy ún. lőpadon állnak és a mellvéden kialakított lőréseken keresztül tudnak tüzelni. Balról a második és negyedik katona térdénél látható fém pajzsokkal a lőréseket lehetett még jobban megerősíteni.

010.jpg

Sebesült katonák kártyázással ütik el az időt a kórteremben.

011.jpg

Tiszti társaság vadászat után a terítékkel. Az orosz és román hadszíntéren hatalmas, vadakban gazdag erdőségekben vadászhattak a tiszt urak, mikor alkalmuk nyílott rá. A vadászat az élelmezéshez is hozzájárult, bár persze az elejtett állatok nagy része a tiszti tányérokra került

012.jpg

Sakkjátszma kibicekkel és zenés kísérettel. A bal oldali sakkozó egy huszár őrvezető, nem kizárt, hogy a többiek is huszárok, bár ez nem állapítható meg egyértelműen. A jobb oldali sakkozó igen szépen dekorált, 1. és 2. osztályú Ezüst, valamint Bronz Vitézségi Érmeket visel.

013.jpg

A m. kir. 29. népfölkelő gyalogezred II. zászlóaljához beosztott géppuskás osztag parancsnoksága 1917-ben valahol a Tarhavas-csúcs környékén. A gémeskútszerű szerkezettel a mögötte lévő épülethez lehetett a vizet eljuttatni. Talán fürdő vagy konyha lehetett.

014.jpg

A közös hadsereg Vitézségi Éremmel kitüntetett gyalogos közlegénye, családjával.

015.jpg

Egy osztrák Landesschützen ezred katonái tekézéssel mulatják az időt valahol az olasz fronton. A Landesschützen ezredek az osztrák Landwehrhez (a m. kir. honvédség osztrák megfelelője) tartoztak, nem a közös hadsereghez. A három ezred legénységét elsősorban Tirolból és Voralbergből sorozták. A három Landesschützen ezred két másik Landwehr ezreddel együtt alkotta az osztrák hegyi csapatokat.

016.jpg

A békéscsabai cs. és kir. 101. gyalogezred XVIII. menetszázadának 1. szakaszának katonái a frontra indulás előtt. A sok gyalogos közé azért beférkőzött egy tüzér vagy vonatcsapatos katona is (jobb szélső álló alak pisztolytáskával és karddal). A XVIII. menetzászlóalj 1916. február 21-én érkezett meg az ezredhez az orosz fronton.

017.jpg

A m. kir. 29. népfölkelő gyalogezred katonái tábori misén vesznek részt Mihályszálláson.

018.jpg

Marcona tábori csendőrök pózolnak különlegesen kiképzett harci kutyájukkal.

A tábori csendőrök jogköre megegyezet a „rendes” csendőrével, kiegészülve az őrszolgálatba vezényelt katonák jogaival. Ezen túl a hadműveleti területen jogában állt az intézkedésének ellenszegülő legénységi állományú katonát a helyszínen felkoncolni. Az intézkedését akadályozó tiszt hadbíróság elé került. A hadműveleti területen hatáskörét túllépő tábori csendőrt a tábori bíróság statáriálisan akár halálra is ítélhette. A tábori csendőr kötelességei közé tartozott a futárszolgálat ellátása, részvétel a beszállásolásban és a menetbiztosításban, a hadifoglyok őrzése, illetve esetenként részvétel a hírszerzésben.

019.jpg

Tábori piktor munka közben. Valószínűleg egy népfelkelő alakulat katonái lehetnek.

020.jpg

A budapesti Zita kórház lábadozó sebesültjei és az ápolószemélyzet néhány tagja. A kórház a Gyáli út páros oldalán épült 1898-ban 204 férőhellyel. 1914-re már 341 ággyal rendelkezett. A háború folyamán ideiglenes barakkokkal kb. 70 épületre és 3700 fekvőhelyre bővítették.

021.jpg

Tüzérségi gyakorlat Bálványospatakánál 1917-ben.

022.jpg

Morcos huszár altisztek pózolnak komoly harci bajuszokkal. Valószínűleg a 2. huszárezred, a 38. honvéd gyaloghadosztályhoz beosztott, két századának lehetnek a tagjai.

023.jpg

Kötélhúzó verseny. A front mögött pihenő legénység számára gyakran szerveztek sportjátékokat, ami a szórakozás mellett a katonák testedzését is elősegítette.

024.jpg

Szépen dekorált tüzér őrmester műtermi képe. Kitüntetései: 2. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, Bronz Vitézségi Érem, Koronás Ezüst Érdemkereszt, Károly Csapatkereszt, Jubileumi Kereszt. A jobb zsebén a török Vas Félhold kitüntetést viseli, nem kizárt, hogy megjárta a török frontot.

025.jpg

Három tartalékos tiszt üldögél egy ház udvarában 1916 novemberében valahol a balkáni fronton.

026.jpg

Egy honvéd gyalogezred vagy lóról szállított huszárezred katonái üldögélnek a zászlóaljparancsnoki fedezék bejárata előtt.

027.jpg

A cs. és kir. 3. gyalogezred műszaki századának két cseh altisztje pózol otthonosan berendezett fedezékükben.

028.jpg

Főhadnagy úr olvas az egyedi díszítésű fedezékében valahol az olasz fronton.

029.jpg

A m. kir. 10. honvéd gyalogezred tisztikara, középen jobbra Sáfrán Géza ezredes, az ezred parancsnoka.

030.jpg

Tartalékos hadnagy és emberi pózolnak a szögesdrót előtt az ellenséges állásokból zsákmányolt itallal és újságokkal valahol az orosz vagy román fronton.

031.jpg

Katonai temető kápolnával a Lovcen tövében, Montenegróban.

032.jpg

Osztrák-magyar gyalogezred vonul át egy orosz falun az ezredzenekar vezetésével.

033.jpg

Magas rangú tisztek várják az ebédet egy szabadban megterített asztalnál valahol az orosz fronton. Valószínűleg a hadtestparancsnok vagy esetleg más magasabb egység parancsnokának a látogatása egy gyalogezrednél.

034.jpg

Czesznák János aknavetős őrvezető műtermi képe, az asztalon a családja fényképei. Prága, 1917-18 k.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük