Történelem

Operation Anthropoid

Az „Emberszabású Hadművelet” a II. világháború egyik jelentős, de máig kérdőjeles akciója volt, melynek célja Reinhard Heydrich SS Obergruppenfhürer, a Cseh-Morva Protektorátus vezetőjének kiiktatása volt. Egy klasszikus kémtörténet, melyben a hősiesség, az elszántság mellet az árulás és megtorlás szerepet játszott.

00.gif

„Mai nap egy új szerzőt köszönthetünk DDQ személyében, aki mindjárt egy merényletről írt nekünk. Amikor kérdeztem, hogy mit mondhatok róla bevezetésként így aposztrofálta magát: 

„DDQ: földön, vízen, levegőben és vaspályán járó gép-rajongó, természet- és országjárás-függő. Amatőr fotós és blogger. Szereti a retrót, és mindent ami veterán, régi, de a jelenben él. Boldog házas ember, szenvedélyes kutyás. Írogat, versel és novellázik. Hobbija számtalan, s mindig van könyv a keze ügyében. Star Wars és Gyűrűk ura, valamint Real Madrid fan. Politikamentes. Vasútmodellező. Van titkos énje, hivatása.”

Amint írta, blogol is: http://menetszel2016.blog.hu.  Akkor hát lássuk!” – Jtom

1942-ben még javában dübörgött a náci gépezet, háborúba és romlásba sodorva Európát. Mind inkább kiteljesedett a náci ideológia, folyt a népirtás, az erőszakos terjeszkedés, végrehajtás küszöbére került az Endlösung, a „végső megoldás”. A borzalmakra és a náci politikára adott válasz volt a hadművelet, melynek során Heydrich ugyan életét vesztette, de a végrehajtók és sok ártatlan borzalmas árat fizetett ezért.

 

Heydrich

Ki volt Reinhard Heydrich, és miért kellett meghalnia?

1904. március 7-én született értelmiségi szülők gyermekeként. Hamar katonai pályára lépett, a haditengerészetnél indult katonai pályafutása. Az akkor divatos porosz nevelésnek köszönhetően jeleskedett a vívásban, zenekedvelő lett. A haditengerészeti pályafutása egy magánéleti ballépés miatt kilenc év után véget ért. A ballépés egy hirtelen jött szerelem miatt történt, mert Heydrich első látásra beleszeretett egy bálon Lina von Ostenbe, akinek négy nap után megkérte a kezét. Igen ám, de addigra Heydrich házasságot ígért egy hajóépítő tanácsos lányának is. A bősz ex-apósjelölt pedig kapcsolatai révén kirúgatta. A sors fintora, hogy új barátnője és későbbi felesége ismertette meg a nemzetiszocialista eszmékkel, így vezetett útja az SS-be.

Érdeklődést mutatott a technika vívmányai iránt, szenvedélye lett a repülés. Időnként Göring engedélyével vadászgépen is teljesített szolgálatot. 1941-ben az orosz fronton az arcvonalak mögött, ellenséges területen hajtott végre kényszerleszállást. Ezt a kalandot szerencsésen megúszta, két nap után a fronton keresztül visszatért saját területre.

heyd.jpg

Családi kapcsolatai révén megismerte Himmlert, az SS vezetőjét. Himmler megbízására kidolgozta az NSDAP hírszerző szolgálatára vonatkozó elképzeléseit. Hamar bizonyította képességeit, s részévé vált a náci belső körnek. 1932-ben az SD vezetője lett, feladata volt a megszállt országok ellenálló szervezetinek felkutatása, felszámolása. Szervezete hatékonyan és könyörtelenül működött, hírnevet szerezve neki. 1936-tól a SIPO főnöke, az általa vezetett szervezet a Gestapo az SD és Kripo irányítója. 1939-ben a Birodalmi Főhivatal, az RSHA vezetője lesz. 1941-től a keleti fronton teljesít szolgálatot, a veszedelmes és kegyetlen Einsatzgruppe irányítója. Tevékenységének célja a megszállt területeken, közvetlenül a katonai megszállást követően, az ott található zsidó és cigány lakosság likvidálása. Kulcsszerepe volt Hitler faji politikájának végrehajtásban.

Tegyünk rendet

Gestapo, SIPO, Kripo, RSHA, SD? 

Gestapo: Geheime Staatspolizei, a Harmadik Birodalom politikai titkosrendőrsége volt 1934-től. Szervezője Hermann Göring, feladata a náci Németország államrendjének védelme volt.

Kripo: Kriminalpolizei. Az 1933-ban létrehozott, az SS kötelékébe tartozó nyomozószervezet, jellemzően kiemelt, köztörvényes bűncselekményekkel foglalkoztak

SiPo: A Sicherhaitspolizei (röviden SiPo) a náci Németország biztonsági rendőrsége volt. A szervezetet 1936-ban hozták létre a Gestapo és a Kriminalpolizei (Kripo) egyes részeinek összeolvasztásából, majd 1939-ben az ország elnyomó apparátusait ellenőrző RSHA-ba olvasztották.

SD: Sicherheitsdienst, teljes nevén Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, a Gestapo testvérszervezete, az SS titkosszolgálata.

RSHA: az RSHA (Reichssicherheitshauptamt, magyarul Birodalmi Biztonsági Főhivatal) a náci elnyomó apparátusokat (Gestapo, SD, Kripo, SiPo stb.) egyesítő és irányító csúcsszerv, amelynek 1942-ig Reinhard Heydrich, halála után 1943-tól pedig Ernst Kaltenbrunner SS-tábornok volt a parancsnoka. Feladata a „Birodalom ellenségei”-vel való harc bel- és külföldön egyaránt. Egyike volt az SS tizenkét főhivatalának, körülbelül háromezer embert foglalkoztatott a központi részlege.

 

reinhard_heydrich_09_1941.jpg

Heydrich 1941 őszén

 

1942-ben kinevezik a Cseh-Morva Protektorátus vezetőjének. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a megszállt területeken jelentős ellenállási mozgalom alakult ki. Ezen ellenállási mozgalmak jól szervezett, és hatékony egységek voltak. Szabotázsakciók és fegyveres támadások jellemezték a működésüket. A Harmadik Birodalommal szemben álló hatalmak részére jelentős hírszerző tevékenységet is folytattak az ellenállók.  Az ellenállás jelentős támogatást kapott mind hadianyagban, mind kiképzésben, elsősorban Nagy-Britanniától. Létfontosságú volt Hitler számára, hogy az ellenállást felszámolják. Ezért küldte az ezen a területen tapasztalatot és érdemeket szerző, véreskezű, megbízható Heydrichet. Személyében Hitler biztosítottnak látta az ellenállás felszámolását és népirtási terveinek végrehajtását.

Az emigrációban lévő Benes-kormány, valamint a Németország-ellenes koalíció vezetése különösen veszélyesnek ítélte Heydrich ténykedését. Személyében egy kegyetlen és hithű náci került hatalomra, akinek megvolt minden eszköze és tapasztalata ahhoz, hogy súlyos csapást mérjen az ellenállásra. Kinevezése után Heydrich máris eredményeket tudott felmutatni, és olyan információk birtokába jutott az ellenállással és az ellenség hírszerzésével kapcsolatban, ami sürgős intézkedést igényelt. Eddigi rémtettei és ténykedése alapján kimondták rá a halálos ítéletet. Halálától azt várták, hogy a sikeresen kivitelezett merénylet erőt ad a további ellenállásra, és megakasztja a náci gépezetet, hátráltatja az Endlösung végrehajtását. Heydrich személyében a náci vezetés egyik legnagyobb alakját, a párt egy meghatározó tagját végzik ki. Halála, reményeik szerint meggyengítheti a náci propagandát, bizonytalanságot kelthet a hátországban, és jelentős erőket köt majd le német részről a rend fenntartására. Hitler ennyivel is kevesebb energiát tud fordítani a népirtásra és a frontokon való harcra. Valószínűleg számoltak azzal, hogy a merényletet nagyszabású megtorlás fogja követni. De az elérni kívánt cél érdekében elfogadhatónak tartották a rengeteg halálos áldozattal járó megtorlást. Bár a későbbi elemzések kérdésessé teszik az egész akció értelmét, létjogosultságát. Vitatják, hogy megérte-e feláldozni annyi embert, egy ember haláláért, még akkor is, ha az az ember a Harmadik Birodalom kulcsfigurája.

 

A merénylet

859836_776528_heydrich_s_mercedes_after_the_assassination.jpg

merc01.jpg

Heydrich által használt Mercedes a merénylet után

Maga a merénylet egy klasszikus kommandós akció volt. Végrehajtáshoz felhasználták a területen működő ellenállás és hírszerzés minden forrását. Széleskörű adatgyűjtés előzte meg, a célszemély szokásainak, napirendjének feltérképezése, a használt útvonalak bejárása, megfigyelése mind az előmunkálatok része volt. Továbbá különleges kiképzést kaptak a gondos kiválasztási folyamat végén kiválasztott ügynökök is, akik emigráns katonákból verbuválódtak. Igaz a kiválasztásba hiba csúszott, ami tragédiába torkollt a végjátékban. A haditechnikát, felszerelést és a logisztikát a brit haderő biztosította, a kiképzést az ilyen feladatokra specializálódott SOE végezte. A tervezett akciónak sürgető aktualitást adott az is, hogy időközben a Gestapo sikereket ért el Prágában az ellenállás felszámolásban. Meg kellett erősíteni az ellenállást, és likvidálni kellett a náci vezért.

1941 decemberének végén egy titkos repülőtérről felszálló Halifax repülőgépen indult útnak több csoport is. Az egyik csoport célja volt a gyilkos merénylet végrehajtása. A különleges csoport két tagja a később legendássá vált Jan Kubiš és Jozef Gabčík volt, az ő feladatuk Heydrich meggyilkolása lett.

gabcik.jpg

Jozef Gabčík (1912.04.08.-1942.06.18.) Vegyi üzemi dolgozó, később Lengyelországba ment, itt lépett be a csehszlovák hadseregbe. Ezután Franciaországba került, majd annak eleste után Nagy-Britannia következett

 

kubis.jpg

Jan Kubiš (1913.06.24.-1942.06. 18.) Volt cserkész, majd katona. Hasonlóan társához, ő is csatlakozik a csehszlovák haderőhöz Lengyelországban, majd a francia idegenlégióba került

 

A repülőutat magát kisebb incidensek kísérték, találkoztak német vadászgéppel, tüzet nyitott rájuk a légelhárítás, de végül a célterület felett voltak. Igaz a ledobás nem sikerült a legjobban, a célterülettől távol sikerült földet érniük. Az ugrás során Gabčík lába megsérül, de sikerül felvenniük a kapcsolatot az ellenállási mozgalommal. A merénylet kivitelezéséig hónapok voltak még hátra, ez azzal telt, hogy feltérképezzék a helyi viszonyokat, és megtalálják a legcélravezetőbb módot annak végrehajtásra. Hosszas tervezést követőn végül is 1942. május 27-én hajtották végre az akciót. Kihasználták, hogy Heydrich időnként kíséret nélkül, csak a sofőrje társaságában, egy nyitott kocsiban autózik. Azon a napon a hivatalába indult, és az útvonalon, egy hajtűkanyarban vártak rá. A merénylet végrehajtása majdnem kudarcba fulladt, ugyanis  Jozef Gabčík által használt Sten géppisztoly nem működött (műszaki hiba, és azt is feltételezik, hogy nem volt kibiztosítva a fegyver). Heydrich  reagált a támadásra, és tüzet nyitott a merénylőre. Jan Kubiš  ekkor bombát dobott a gépkocsira, ami felrobbant. A két merénylő elmenekült, Heydrich nem halt meg azonnal, kórházba került. 1942. július 4-én a kórházban hal bele a sérüléseket követő fertőzésbe.

sten.jpg

Ilyen volt a merénylethez használt Sten MK II. géppisztoly. Egyszerű felépítése és könnyű kezelhetősége miatt kedvelt fegyver volt

 

Végjáték a kriptában

A merénylet elkövetése után Jan Kubiš és Jozef Gabčík több társukkal a prágai Szt. Cirill és Metód templomban keresett menedéket. Sokáig nem élvezhették templom által nyújtott menedéket, mert Karel Čurda árulása nyomán a Gestapo és az SS erői megkísérelték elfogni őket. A felvonult német fegyveresek betörtek a templomba, itt tűzharcba keveredtek az ellenállókkal. Az ellenállók kezdetben sikeresen védekeztek a hatalmas túlerő ellenére. A németek mindent bevetettek, és a templom alatti kazamatákba szorították be az ellenállókat. Az elhúzódó harc során vízzel árasztották el a lent lévőket, majd kiszélesítették a lejáratot, robbantásokat hajtottak végre. Az ellenállók az utolsó töltényig harcoltak; aki nem esett el a harcok során, az önkezével vetett véget életének.

germans_used_equipment_from_the_prague_fire_department_to_pump_tear_gas_into_the_church2.jpg

germans_used_equipment_from_the_prague_fire_department_to_pump_tear_gas_into_the_church.jpg

A németek a helyi tűzoltókat is igénybe vették az ellenállók kifüstölése során

 

cyrilmethodious.JPG

Emlékfal a templom oldalán

 

funeral.jpg

Heydrich temetésén még a Führer is részt vett. A két nagyobbik Heydrich fiú apjuk temetésén

Reinhard Heydrichnek és feleségének négy gyermeke született, a legkisebb másfél hónappal Heydrich halála után. Az ifjú özvegyet azon nyomban a Birodalom Özvegyeként kezdték emlegetni. A temetés a legmagasabb rangú birodalmi vezetők részvételével zajlott le. Hitler személyesen tett ígéretet a családnak a legteljesebb megtorlásra, ami másnap volt esedékes…

 

A megtorlás

Hitler nagyszabású megtorló akciót akart a megszállt területeken végrehajtani. Első változatban 10 000 értelmiségit akar kivégeztetni. Ez később módosult, és a módosított parancs során került sor Lidice elpusztítására. Megtorlásképpen a falut lerombolták, a férfiakat megölték, a nőket koncentrációs táborba zárták. A gyermeket pedig germanizálásra Németországba szállítják. A féktelen terrornak áldozatul esik Ležáky település is, hasonló sorsa jut, mint Lidice. A megtorlás részeként kivégeznek mindenkit, aki valamilyen kapcsolatba került az ellenállással.

lidice.jpg

A megtorlás áldozatai

 

Karel Čurda, az áruló. Korábban a kommandósok közé tartozott, de a német ígéretek hatására áruló lett. Ő volt a gyenge láncszem a kiképzettek között, saját társai sem bíztak benne. Önként jelentkezett a Gestapónál, elmondott mindent, amit tudott. Vallomásai alapján felszámolták az ellenállást, és a nyomára jutottak a merénylet elkövetőinek. 1945-ben egy táska pénzzel fogták el, majd 1947-ben felakasztották.

 

curda.jpg

Karel Čurda

 

A merénylet annyiban elérte célját, hogy Heydrich meghalt. A történelem menetére gyakorolt hatása viták tárgyát képezi. Ugyanis az Endlösung, azaz a „végső megoldás” programja nem állt le, náci gépezet nem lassult le, az ellenállási mozgalmat újra kellett szervezni. Elpusztult két falu, több ezer áldozatot szedett a megtorlás. A Benes-féle emigráns kormány erőfitogtató akciója erősen kérdőjeles, ugyanis úgy hozott áldozatot, hogy annak árát nem a biztonságos emigrációban lévők, hanem végül az otthon maradt civilek fizették meg.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük